Младежкият обмен по проект 2015-2-BG01-KA105-014449 „Частици от миналото“, реализиран от 24 до 28 август 2015 г. чрез програма „Еразъм+” от Община Габрово и общинската администрация на Аалст, приключи с нови приятелства и познания, междукултурно разбирателство и толерантност, умения в общуването с „другите“ – от различно поколение или страна.

В изпълнение на проектните дейности габровски и белгийски младежи живяха в селата Стоевци и Гъбене при приемни баби и дядовци в продължение на една седмица. Имаха възможност както да се поучат от техния опит, така и да научат непознати или позабравени български народни обичаи, традиции, фолклорни песни и танци.

Запознаха се с бита и с начина на живот в миналото и сега, опитаха местни ястия и деликатеси, пробваха уменията си сами да си приготвят храна, ходиха с менци за вода и участваха в ежедневния ритъм на българското село.

Организирани бяха вечери на българската и белгийска традиционна кухня, на българските и белгийски празници и обичаи. Младежите от Аалст представиха пред габровските си връстници и местната общност от с. Стоевци презентация на града си, икономическия живот на региона, най-популярните празници и културни прояви като карнавала в Аалст и международния цирков фестивал.

Част от проектните дейности включваше запознаване на младите хора с историческото и културното наследство на Габрово и региона. Участниците посетиха АИР „Боженци“, Регионалния исторически музей, Дечковата къща, църквата „Успение на Пресвета Богородица“, АЕК „Етър“,

Интерактивния музей на индустрията,

Националния парк-музей „Шипка-Бузлуджа“.

По думите на белгийските партньори в Аалст е имало малък остров в р. Дендер, където са се помещавали фабрики и работнически къщи. Около края на 19 век хората го наименували Шипка, на името на историческия връх след Шипченската епопея, която била описана в тогавашните вестници като много драматична. Островът вече не съществува, но името Шипка все още битува в живота на хората от Аалст.

Туристическият информационен център в Габрово стана място за провеждане на заключителния дебат между младежите на тема „Традиции и съвременост“. Те дискутираха ролята на младите хора в опазване на културно-историческото наследство на България и Белгия.

В последния ден от обмена младежите посетиха Община Габрово. Впечатленията си от живота на село, очакванията и постигнатото от съвместната им работа, те споделиха на среща с кмета Таня Христова. Желанието на двата побратимени града е добрата практика на неформално обучение, междукултурен диалог и изграждане на партньорство чрез младежки обмени да бъде продължена и развивана и в бъдеще.

„Частици от миналото“ стана причина за нови запознанства и приятелства, но най-вече предпоставка за бъдещо устойчиво партньорство и сътрудничество между младежите от Аалст и Габрово като граждани на обединена Европа.

Тази публикация е създадена в рамките на проект № 2015-2-BG01-KA105-014449 „Частици от миналото“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез програма Еразъм +. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейската комисия и на Центъра за развитие на човешките ресурси.

Всички реконструирани обекти по водния проект на Габрово ще бъдат официално открити днес - 4 септември
4 Септември 2015
Премиерът Бойко Борисов откри реконструираните обекти по водния проект в Габрово /обновена/
4 Септември 2015