Община Габрово уведомява жителите на град Габрово, че в периода 25 – 30 април 2015 г. ще бъде извършено полагане на последния слой асфалтобетон на кръговото кръстовище до Консултативна поликлиника. Временната организация на движение ще обхване улиците „Брянска“, „Стефан Караджа“ и „Емануил Манолов“, като придвижването в района ще бъде ограничено на три последователни етапа:

I етап – затваря се за движение ул. „Емануил Манолов“ /от ул. „Ангел Кънчев“ до кръстовището/ и ул. „Стефан Караджа“;

II етап – асфалтиране на централния кръг на кръстовището. Затваря се за движение ул. „Брянска“ /от кръстовището при Дом на хумора и сатирата в посока център/ и ул. „Стефан Караджа“ – в посока Автогара. Свободни за движение са направленията: Автогара – център /еднопосочно/ по ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Емануил Манолов“ и център – Дом на хумора и сатирата по ул. „Брянска“ /еднопосочно/;

III етап – затваря се за движение ул. „Брянска“ /от кръговото кръстовище до Дом на хумора и сатирата/. Като обход може да се ползва ул. „Стефан Караджа“.

За облекчаване на трафика и намаляване на задръстванията, се препоръчва на шофьорите да ползват алтернативни маршрути по улиците „Шипка“ и „Орловска“.

Линиите на градския транспорт няма да бъдат променяни. Наложително е изместване на спирки по време на поетапното затваряне, като същите ще бъдат обозначени от служители на „Общински пътнически транспорт“ ЕООД.

Дейностите са част от интегрирания проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда – обект „Реконструкция на кръстовище Консултативна поликлиника, гр. Габрово“. Изпълнителят ДЗЗД „Градска среда – Пътстрой Габрово“ се задължава да осигури достъп за автомобили със специален режим на движение, както и да поддържа в изправност поставената сигнализация.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство и призовава водачите на пътни превозни средства и пешеходците да се движат с повишено внимание, спазвайки въведената временна организация.

МТСП и общините ще разгледат възможностите за подобряване на процеса по извеждане на децата от институциите
22 април 2015
Творчество сред отпадъци
23 април 2015