Музей на индустрията, обновени експозиции и модерна инфраструктура са част от придобивките

До месец ще бъдат открити обектите от мащабния проект на Община Габрово, в който са включени едни от най-атрактивните и популярни места на културно-историческото наследство в региона. Възстановка на събитие от народния календар, тематична конференция и организирани посещения са сред планираните официални инициативи.

Изненадата е иновативна атракция – Интерактивен музей на индустрията - първият по рода си на Балканите. Той се помещава в изцяло реконструираната сграда на бившия исторически музей. В него са включени над 20 инсталации от видео, програмни продукти, виртуални изображения и декори, които показват развитието на габровската индустрия през епохите на индустриализацията, социализма и съвремието. Отбелязан е приносът на местните индустриалци и видовете промишленост, прочули града. В етнографския музей „Етър” е възстановена Балканджийската мандра. Изградени са модерна система за достъп до паркинга, нова пешеходна алея и видеонаблюдение.

Известна като „Къща на спомените”, сградата на Дечковата къща е реставрирана и оборудвана. Приземният етаж е преустроен като са обособени ретро дрогерия и ретро фотоателие. В резервата „Боженци“ са реставрирани няколко възрожденски сгради. Паркингът е рехабилитиран, с нова обслужваща сграда  в автентичен стил, калдъръмената настилка е благоустроена, сградите са с ново експозиционно обзавеждане.

Създаден е туристически интернет портал за резервации и нови рекламни материали за обектите. 15 лица са обучени по професиите „Екскурзовод” и „Аниматор в туризма”. С петима от тях Община Габрово ще сключи трудови договори за работа в музея на индустрията.

Интегрираният проект за развитие на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура в община Габрово включва общо десет обекта. Финансирането е на обща стойност 6 195 596 лева по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.


Тази публикация е направена в рамките на договор BG161PO001/3.1-03/2010/019 Интегриран проект за развитие на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура в община Габрово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

 

Габрово отбелязва годишнината от свалянето на блокадата на Ленинград с филм
29 януари 2014
Gabrovowiki в партньорство с НЦ „Българска енциклопедия“ при БАН
30 януари 2014