Ефектни цветни фигури, падащи цветя по брега на крайречната улица „Аврам Гачев”, красиви паркове и поддържани междублокови пространства са част от дейностите, които Габрово има шанса да реализира по швейцарски модел.

В рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, Община Габрово внесе за оценка проектно предложение „Цветен град“ по процедура за конкурентен подбор към фонд „Партньорство”. Проектът предвижда разработване на стратегия за развитие на зелената инфраструктура на Габрово за периода 2014 – 2020 г., като се използват добрите практики на побратимения град Тун. Според идеята от тази есен ще бъде създадено общинско звено за озеленяване и поддържане на парковете и градините, което ще замести услугите на избираните до сега чрез конкурс външни фирми.

Предвидени са обучения в Швейцария за придобиване на управленски и практически умения от мениджърския персонал и от работници в звеното, както и обучения за работа със специализирана техника, предпазни средства и други. В подкрепа на работата на звеното от страна на швейцарския партньор ще бъдат осигурени трима специалисти, които ще посетят Габрово общо пет пъти през периода на изпълнение на проекта. При разработването на ежегодните работни планове, ръководителите на новата структура ще бъдат подпомагани от лица с академичен профил от софийския лесотехнически университет.

Специалистите ще проведат обучения със служителите на звеното за придобиване на специализирани професионални знания и умения.

Планирано е разработване на демонстрационни модели, включващо инвентаризация, паспортизация и географска информационна система на три градски района с технически проекти. В дейностите е заложена информационна кампания, насърчаваща активността по темата, и цветна доброволческа кампания за жителите на шест квартала, които ще залесяват около домовете си на състезателен принцип. Ще се проведе и пленер състезание за студенти по ландшафтна архитектура на тема „Цветното бъдеще на Габрово”.

Общата стойност на проекта е 469 441 лева, а срокът за изпълнение – 36 месеца.

 

 

 

Община Габрово подаде проект в подкрепа за следващия програмен период
30 април 2013
Рачо Ковачa в празнични одежди за Великден
2 май 2013