Успешно протече акцията по отстраняване на опасния кестен и липата пред сградата на Драматичен театър „Рачо Стоянов”. То се оказа абсолютно навременно и наложително. Отрязването потвърди констатациите на специалистите за необходимостта от предприемането на своевременни действия по премахването на дърветата. След разкъртване на бетоновата пломба на кестена е открита торфена маса от силно загнилата сърцевина на дървесината, а при отрязването на липовото дърво е забелязана кухина в ствола му. Предвид предстоящия зимен сезон и евентуални дебели снежни покривки, предприетите мерки от Община Габрово, за обезопасяване на района около Театъра и предотвратяване на последици от падане върху преминаващите граждани и МПС, са абсолютно навременни. С премахването на опасните дървета се предотвратява и рушенето на покрива на Театъра, за да може да бъде запазен, като сграда с архитектурна стойност. Предстои отстраняването на кореновата система на дърветата и облагородяване на освободеното място с подходяща цветна растителност.

Организацията по премахване на дърветата беше възложена на „Консорциум паркове и озеленяване”. В акцията се включиха също работещи по програмата „От социални помощи към заетост” и служители от фирмата подизпълнител „Плам 97”.

Събрани са девет кубика твърда дървесина и около четири кубика вършина. Дървесните материали, годни за огрев, са извозени до Общинския склад в с. Рязковци, а другите, отпадни, материали до депото за отпадъци.

 

В Деня на младите хора, младежи поеха отделите на д-р Савчева
12 август 2009
Международен конкурс за карикатура „Усмивката на Шопен”
18 август 2009