Днес, 12 август 2009 г., на Световния ден на младите хора, младежи от Природо-математическата гимназия „Aкад. Иван Гюзелев” бяха помощници в работата на заместник-кмета по образование, култура и социални дейности д-р Нели Савчева.

Младежите имаха възможност да участват във вземането на някои текущи решения в отдел "Социални дейности", да изкажат становища по работата на отдел "Образование", да пренаредят събитията в отдел "Култура" и да изготвят нов календар на предстоящите до края на годината младежки дейности. Те взеха участие в интервю с медиите, дадено от д-р Савчева, и получиха задача да изпълняват малка обществена поръчка – художествено представяне на есе и стихотворение на тържествата по повод 132 години от Шипченската епопея, които ще се проведат на 22 август, на връх Шипка.

Боя за рождения ден
7 август 2009
Отрязването на дърветата пред Театъра предотврати тежки последици
13 август 2009