На 15 юли 2009 г. Общинската комисия по водноспасителна дейност направи проверки на басейновите комплекси на територията на община Габрово. Проверени, относно спазване на изискванията на Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи и Наредба №11 за качеството на водите за къпане са:

  • Плувен комплекс „Алхамбра” – ул. "Тодор Бурмов" №5
  • Плувен комплекс – „Балани” - км. Балани
  • Плувен комплекс – „Етъра” - кв. "Етър"
  • Плувен комплекс – „Синкевица” – кв. "Гачевци"
  • Плувен комплекс – „Фазанарията” - км. Гиргини

При извършената проверка по направления от членовете на Комисията се констатира, че:

1. По организацията на водноспасителната дейност
1.1. Има назначени правоспособни спасители (с документ за правоспособност, медицинско удостоверение за здравословно състояние, работно време, личен договор, функционални задължения и схема за действие в зоната за спасяване);
1.2. Изпълнени са изискванията към обзавеждане на спасителните постове;

2. По санитарно-хигиенните изисквания
2.1. Ръководствата на плувните комплекси са сключили договори за изследване на водата в басейните относно микробно число, ентерококов титър, стафилококов титър, коли титър. Пробите се вземат и обследват два пъти седмично.
2.2. В плувните басейни се извършва дезинфекция на водата и се следят микробиологичните показатели.

3. По опазване на обществения ред и действия при възникване на инцидент
3.1. В районите на плувните комплекси е създадена организация за спазване на обществения ред, оказване на долекарска и лекарска помощ.
3.2. Има готовност за изготвяне на информационни форми до съответните институции при възникване на инцидент.
3.3. Плувните комплекси разполагат с технически средства за свръзка и оповестяване.

Основният извод направен след проверката е, че посочените по-горе плувни комплекси са подготвени и отговарят на изискванията на Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи и Наредба №11 за качеството на водите за къпане.

Поради неосигуряване на спасител, басейните на Спа комплекс "Божена" в км. Кметовци, този сезон няма да работят.

В същото време е констатирано, че не е изключение къпането на деца и младежи в необезопасени водни площи, които са потенциално опасни и са заплаха за живота на младите хора. Не се изпълнява заповедта на Кмета на община Габрово - №804/23 април 2009 год. относно забраната за къпане в хидротехнически съоръжения, реки и необезопасени водни площи.

Община Габрово се обръща към всички граждани за съдействие и висок обществен контрол, а към родителите за взискателност към децата. По всички въпроси свързани с водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи можете да се обръщате към председателя на Комисията – инж. Веселин Ботев на телефони 066 806 436 или 066 818 346.