Представители на правителството и общини от Калининградска област бяха на обмяна на опит в Община Габрово на 15 юли 2009 година. Делегацията, водена от представители на Фондация за реформа в местното самоуправление, включваше заместник-министър за работата с общините, началник на административния апарат на правителството, двама представители на общини и други експерти от Калининградска област.

Областта приключва работата си по три-годишен проект за развитие на административния потенциал, финансиран от Европейския съюз. В Община Габрово гостите бяха запознати с организирането на административните процеси, обезпечаващите ги информационни системи, отдалеченият достъп за предоставяне на услуги, както и комплексното предоставяне на услуги съвместно с други институции. Те бяха впечатлени от клиентския подход, който се въвежда в администрацията - гражданите да бъдат разглеждани като клиенти. В условията на пазарна икономика клиентът стои на първо място и общинската администрация трябва постоянно да изследва неговите потребности и да ги удовлетворява в максимална степен. Като много добра практика представителите на Калининградска област оцениха обособяването на едно място – информационен център, в който гражданите да заявяват и получават услуги, без да се налага да обикалят по етажите на администрацията. Така те имат възможност да получат по-качествена услуга, а и това е едно от основните средства за превенция на корупцията.

Калининградска област е руски ексклав, разположен между Литва, Полша и Балтийско море. Административният й център град Калининград е с население около 430 хиляди души.

  

Кметът взе първи урок на инструмента чело от гости от Тун
8 юли 2009
След намеса на инспектората са почистени две нерегламентирани сметища
17 юли 2009