От 13 юли 2009 г. Община Габрово въвежда еднопосочно движение в централна градска част, което ще обхваща улиците: „Пенчо Постомпиров”, „Опълченска”, „Пенчо Славейков” и „Радион Умников”. Това се налага, за да се подобри организацията на движение по посочените улици, включени в предварителен проект /Генерален план за организация на движението в ЦГЧ на гр. Габрово/, изготвен през 2008 година.

Поставянето на необходимата вертикална маркировка, сигнализираща направлението на
еднопосочното движение започва на 6 юли 2009 г.