Във връзка с наближаващото затопляне и началото на пролетното почистване рязко се увеличава опасността за пожари на територията на Община Габрово.

               За да се избегнат инциденти, Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” - Габрово се обръща към гражданите, ръководителите на земеделски кооперации, частните арендатори и юридическите лица на територията на общината с апел:

  • да не се допуска запалване на стърнища, слама, суха трева и отпадъци по слоговете, крайпътните ивици, междублокови пространства и други тревни площи, в изпълнение на Заповед № 390 от 13.03.2012 г. на Кмета на Община Габрово и Началника на РСПБЗН – Габрово;  
  • горимите отпадъците /клони, храсти, тревната растителност идр./ да се събират на безопасни места и да не се палят;
  • спазвайте забранителните знаци:

Граждани, само при спазване на противопожарните изисквания ще се спестят много неприятности. В случай на пожар, ваш дълг е да се обадите на тел. 112 и да участвате активно в неговото погасяване.

                   На нарушителите на противопожарните изисквания ще бъде търсена административно-наказателна отговорност.

Пълния текст на заповедта може да видите тук: http://www.gabrovo.bg/bg/article/1853

Всички пътища водят към ... Габрово, или Ден на отворените врати в ДХС
14 март 2012
Започна изграждането на oбластен информационен център
16 март 2012