В рамките на проект 0060-ОГО-3.3. „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово” е предвиден ремонт на помещенията, в които ще функционира центърът и където ще се осъществяват голяма част от предвидените услуги.

Помещенията са разположени на партерния етаж, западното крило, в административната сграда на Община Габрово. Те са били използвани за нуждите на Дирекция Социално подпомагане- Габрово и преди ремонта изглеждаха така:

    

След проведена процедура за избор на изпълнител, с ЕТ „Проектстрой - Петър Петров” е сключен договор за изпълнение на строително-ремонтните дейности.

Към момента се извършва ремонт като ще бъдат обособени помещения, необходими за ефективната работа на Областен информационен център – Габрово: зала за провеждане на информационни събития, офис и сервизни помещения.

      

 

Съобщение относно осигуряване на пожарна безопасност
15 март 2012
Инициативи "130 години от откриването на първата детска градина в България"
19 март 2012