Приемете сърдечните ми поздрави по повод Деня на Габрово – 16 май и началото на XIX Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата.

Както и друг път съм подчертавал пред вас, вашият край е богат със своята история и природа. Габрово е индустриално, търговско, образователно и културно средище още от епохата на Българското Възраждане.
Днес вашият град е един от динамично развиващите се икономически центрове, с богат опит в традиционните за вас отрасли на промишлеността, които имат значителен дял във формиране облика на общината. Създадени са условия и за развитие на високотехнологични дейности и производства и подготовка на висококвалифицирани кадри. Вашата община е едно от най-привлекателните кътчета за български и чужди туристи с уникалното съчетание на природни дадености, климат, съхранени традиции и занаяти.

Уважаеми жители на Габрово, желая ви много настроение на празника, творчески дух и оптимизъм.

Георги Първанов
Президент на Република България

ПАРТНЬОРСТВО ГАБРОВО-ТУН
12 май 2009
Центърът за информация и услуги на гражданите в Община Габрово стана на 10 години
19 май 2009