Центърът за информация и услуги на гражданите в Община Габрово е един от първите в България. Той е открит на 17 май 1999 г. за празника на град Габрово. В понеделник – 18 май 2009 г. Центърът отпразнува своята 10-годишнина.

ЦИУГ предоставя 129 административни услуги. В него функционират общо 10 работни места. От месец януари 2009 г. на четири от тях се въведе т.нар. „комплексно обслужване”. Служителите посредничат за извършването на всички видове административни услуги и дават информация за тях. На "едно гише" се подават заявления, придружени с необходимите документи. Автоматизиран е целият документооборот. ЦИУГ осъществява електронен обмен с Областна администрация и с останалите общини от областта. От началото на 2009 г. специалистите от звеното за административно обслужване насочват усилията си и към подобряване на междуведомствената координация във връзка с обмена на информация и служебно съгласуване на преписки.

От началото на октомври 2005 година Община Габрово предоставя 4 комплексни услуги. Предлаганите в Информационния център на Община Габрово комплексни административни E-услуги включват служебно снабдяване с необходимите за съответната услуга документи. По този начин гражданите и бизнесът се обслужват само на едно място.

Поздравителен адрес от Президента Георги Първанов за Празника на Габрово
16 май 2009
23 май – Национален ден на природните паркове
21 май 2009