Поредната акция за повишаване информираността относно задълженията на габровци за разделно събиране на отпадъци стартираха инспекторите по управление на отпадъците към ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“.

Инициативата стартира през тази седмица и включва разпространяване на съобщения с информация за основните изисквания при разделното изхвърляне на отпадъци. Целта е да се обърне специално внимание на основните потоци битови отпадъци и начините за тяхното изхвърляне, както и да се ограничи неправомерното изхвърляне на строителни и едрогабаритни отпадъци.

В съответствие със законовите изисквания при неспазване на правилата за изхвърляне на отпадъци в съответните съдове са предвидени санкции.

Подготвената информация е достъпна за всички граждани и при желание може да изтеглите СЪОБЩЕНИЕТО и да го поставите на видно място в жилищните сгради и/или на работните места.

Школа „Енкаустика“ чества 30 години с изложба в ДХС
18 октомври 2023
Община Габрово с две концепции за интегрирани териториални инвестиции
18 октомври 2023