Планираните мерки за ИТИ са заложени в 8 проекта за над 111 милиона лева © Община Габрово

Община Габрово подготви две концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), които подаде по обявената от Министерството на регионалното развитие и благоустройството едноименна процедура. В тях са включени общо осем проектни идеи, с които може да се кандидатства за финансиране по програмите на европейските фондове за периода 2021 – 2027 г. – „Развитие на регионите“, „Образование“, „Околна среда“, „Развитие на човешките ресурси“ и „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“.

Това е пилотна процедура в изпълнение на новия интегриран подход за териториално развитие в България, подкрепен по линия на кохезионната политика на Европейския съюз. Основен акцент в нея е партньорството както на местно ниво, така и между централната и общинските администрации.

Първата концепция, в която Общината е водещ партньор, е комбинирана и е наречена „Габрово – център на иновации, образование и предприемачество“. Тя предвижда инвестиции на стойност 23.3 млн. лева за развитие на „иновационна долина“ на територията на Северен централен район с център област Габрово.

Бившето Умниково училище очаква финансиране за нов живот © Община Габрово, архив

Предлага се да бъде създаден център за дигитални умения и иновации в бившето училище „Радион Умников“, чиято сграда е паметник на културата. Там ще се оборудват зали и лаборатории за обучения по роботика и автоматизация, информационни технологии, виртуална реалност, 3D креативност и прототипиране.

Друг обект е зоната за иновации върху терен, който се стопанисва от Технически университет – Габрово. Там ще бъде изградена „Къща на бъдещето“ със стаи за създаване на технологии, семинарна зала и офиси. Ще се построи производствено хале, в което стартиращи компании ще тестват иновативни продукти. Зоната ще предлага и обучения за млади предприемачи, иновационни лагери, подкрепа за разработване на проекти и др.

Някогашният ресторант „Форум“ в кв. „Шести участък“ може да се превърне в креативно общностно пространство © Община Габрово

Третият обект е свързан с обособяването на споделено пространство в квартал „Шести участък“. То ще разполага с две стаи за творчески ателиета, изложбена зала и външна площ за културни събития. Сградата е собственост на Техническия университет, а дворът принадлежи на Община Габрово.

При осигуряване на европейско финансиране Община Габрово ще изпълни дейностите съвместно с общинските администрации на Севлиево, Трявна и Дряново, Регионалното управление на образованието, Регионалния иновационен център „Амбициозно Габрово“, Сдружението „Център за творческо обучение“, „София Тех Парк“ АД, Технически университет – Габрово и Университета на Валахия в Търговище, Румъния.

Създаването на артцентър „Kpиcтo и Жaн-Kлoд“ в сградата на затворения през 2009 г. техникум по текстил в Габрово е предизвикателство, но и голяма възможност за града © Община Габрово

Втората концепция е с наименование „Брегове на съвремието – комплекс от мерки за създаване на зелена, иновативна и приобщаваща градска среда в Габрово и Пловдив“. В нея са заложени пет проекта с инвестиционни намерения за над 88 млн. лева. Планирано е преустройство и ремонт на сградата на бившия текстилен техникум в Габрово за създаване на артцентър с името „Кристо и Жан-Клод“. Целта е да се разработи модел за функциониране и управление на базата, да се проведе международен архитектурен конкурс и да се достави необходимото оборудване за дейността на центъра.

В концепцията е заложено обновяване на Дома на хумора и сатирата. Предвидени са мерки за енергийна ефективност, ново фасадно осветление, възстановяване на интериора на вариететния театър, реставрация на стенописите, обновяване на фондохранилищата и др. Посетителите ще могат да ползват кафене и допълнителни зони за отдих.

Знакови обекти са разположени в зоната на интервенция край бреговете на река Янтра © Община Габрово

Следващ важен обект е спортна зала „Орловец“, която се нуждае от сериозни решения за енергийна ефективност, цялостно обновяване на вътрешните пространства, ново оборудване, ремонт на съблекалните и санитарните помещения, съвременна сценична механизация.

Като част от същата територия е включено и благоустрояване на крайречната зона на река Янтра. Намеренията са изградените пешеходни алеи и веломаршрути по улиците „Аврам Гачев“ и „Дунав“ да се свържат с целия район по двата бряга на реката до парка на Колелото. Ще бъдат проектирани кътове за отдих и спорт, велоалея, пешоходни връзки, автомобилни подходи и др.

Емблематичното кино „Космос“ с надежда да се възроди в модерен многофункционален център за култура © Община Пловдив, архив

Целта на последния обект е да бъде изпълнен основен ремонт на кино „Космос“ в град Пловдив. Освен цялостното осъвременяване на сградата и на оборудването акцент в проекта са иновативните екологични подходи, сред които поставянето на фотоволтаици и изграждането на плосък покрив с покритие от зелена растителност.

Ако бъдат одобрени, планираните обекти ще се реализират от Община Габрово като водеща организация в партньорство с общинските администрации на Пловдив и Бургас, Министерството на културата, Българската федерация по хандбал, Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“, Музея „Дом на хумора и сатирата“, Регионалния иновационен център „Амбициозно Габрово“, Регионалния център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“, Фондацията „Общност в помощ на зависимите“, фирмите „Габрово Ритейл Парк“ ООД и „Билла България“ ЕООД.

Предстои концепциите да се подложат на обществени обсъждания, след което ще бъдат приоритизирани от Регионалния съвет за развитие на Северен централен регион за планиране. Концепцията за ИТИ представлява една или повече проектни идеи за една или няколко дейности/инвестиции, които в комбинация помежду си служат за осъществяването на конкретна цел или приоритет от Интегрираната териториална стратегия за развитие на съответния регион за планиране от ниво 2.

Еко инспекторите информират за задълженията по разделно събиране на отпадъци
18 октомври 2023
Община Габрово с остра позиция срещу решение на Правителството за намаляване на компенсациите за липсата на топлоснабдяване
19 октомври 2023