Още 3 от опасните дървета в централна градска част на Габрово предстои да бъдат премахнати в началото на месец май. Дърветата са от вида „бяла бреза“ и са част от обследваните миналата година – 255. Две от тях се намират в градинката до църквата „Успение на Пресвета Богородица“.

При брезата, намираща се в близост до фонтана в градинката, се наблюдава суховършие и намалена листна петура. По стъблото се отчитат механични повреди, забелязват се вертикални пукнатини и наличие на гъбни плодни тела, които се развиват по мъртвата дървесина. В областта на кореновата шийка се отчитат признаци на загниване. Чрез обследване с импулсен томограф „се отчита значително редуциране на стабилността на дървото“.

При втората бреза в градинката, извършените измервания с импулсен томограф и резистограф отчитат редуциране на стабилността на дървото, прогресиращ гнилостен процес в основите и във височина.

Третата бреза, която ще бъде премахната, се намира на ул. „Радион Умников“ в района на паркинга до Интерактивен музей на индустрията. При нея също се наблюдават суховършия и мъртва дървесина. Обезлистването на короната е над 50%. Има механични повреди по стъблото и кореновата шийка, както и наличие на дървесиноразрушаваща гъба. Изследването с резистограф показва прогресиращ гнилостен процес.

Освен премахването на двете опасни брези в градинката до църквата ще бъдат извършени препоръчаните от експертния екип, извършил обследването на дърветата в централна градска част, мерки за подобряване състоянието на намиращия се там ясенолистен явор. Мерките включват редуциране на короната във височина и на широчина, премахване на мъртвата дървесина, аериране на почвата.

 

 

 

 

 

 

Община Габрово кандидатства за енергийно обновяване на Дома на хумора
3 май 2023
Синдикати и местна власт заедно в насърчаването на зелените политики
4 май 2023