Данъчната кампания по събиране на местните данъци и такси за 2023 г. започва на 16 януари 2023 г. Плащанията ще могат да се извършват, както в брой на касите на дирекция „Местни данъци и такси“ към Община Габрово, така и по банков път, чрез пощенски запис, виртуален ПОС терминал, на касите на „Изи пей“ и “Фаст пей“.

Призоваваме данъчно  задължените лица да се възползват от възможността за заплащане онлайн, което може да се извърши чрез дебитна или кредитна карта на сайта на Община Габрово. За целта е необходим ПИК код на НАП или номер на документ, подаден в дирекция „Местни данъци и такси“.

По време на кампанията ще работят три каси в дирекция „Местни данъци и такси“ с работно време от 8.15 до 16.30 часа без прекъсване.

Габровци могат да се възползват от 5 % отстъпка, ако платят пълния размер на данъците си в срок до 2 май тази година. По закон за данък недвижим имот, данък върху превозно средство и такса битови отпадъци се дължи първа вноска до 30 юни и втора/последна вноска до 31 октомври. След изтичане на тези срокове започва начисляване на лихви за просрочие.

Плащането на патентния данък е в сроковете, които и до сега се прилагаха: до 31 януари – първо тримесечие, 30 април – второ тримесечие, 31 юли – трето тримесечие и 31 октомври – четвърто тримесечие.

Туристическият данък се внася от обектите до 15-то число на месеца, който следва месеца, през които са предоставени нощувките. Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди издаването на разрешение.

Таксата за притежаване на куче се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март.

Всички данъчно задължени лица живущи на територията на селата в община Габрово, ще могат да заплащат своите задължения за местни данъци и такси на място в кметството на населено място през периода 01.03.2023 г. до 30.04.2023 г.

За въпроси относно начислените местни данъци и такси за 2023 г. може да се обърнете към дирекция „Местни данъци и такси“ на място или на телефони 066/804-775 и 066/804-776.

 

Национална Априловска гимназия отбелязва своя патронен празник с поредица събития
11 януари 2023
Обновената база 2 на ДГ „Дъга“ в с. Яворец“ официално е открита
11 януари 2023