Общински съвет Габрово подкрепи промяна на цената на билетите за превоз по вътрешноградските и междуселищните линии, обслужвани от „Общински пътнически транспорт“ - Габрово. С цел справяне с високите цени на горива и електричество, ръководството на дружеството предложи промяна на цените на билетите, считано от 01.06.2022г. В условията на стремглаво растящи цени на енергоносителите, както и на основни продукти и вещи за бита, формиращи висока инфлация и при недостиг на кадри и нисък интерес към работните места се наложи и индексация на работните заплати, което формира увеличение на ФРЗ от 15,9%, уточняват още от дружеството, като акцентират че цените на билетите не са променяни от септември 2008 г.

Днес бе определена цена на билет за единично пътуване по линии от градската транспортна схема от 1,00 лв. на 1,50 лв. Актуализацията на цените на видовете абонаментни карти е със значително по-малък процент - с 30%.

Местният парламент даде съгласие Община Габрово да кандидатства по Фонд „Условия на труд“ към Министерството на труда и социалната политика с проектно предложение „Подобряване условията на труд и осигуряване на благоприятна работна среда в административната сграда на Община Габрово - подмяна на дограма“. Административната сграда на Община Габрово е построена през 1970 г., необходима е подмяна и на останалата дървена дограма в помещенията, тъй като тя е остаряла и силно амортизирана и въпреки полаганите усилия за поддържането й тя е енергийно неефективна, а голяма част от механизмите не функционират. Съобразно указанията на Фонд „Условия на труд“, финансирането от него е до 30% от действителните разходи.

 

 

Таня Христова: Честит 24 май, Габрово!
24 май 2022
Заповядайте на благотворителен концерт „Ангелски сърца“ - днес - 27 май
27 май 2022