Основно училище „Христо Ботев“ и детска градина „Перуника“ в Габрово ще получат финансиране, за да реализират проекти в националната кампания „Чиста околна среда – 2022 г.“.

Средствата се осигуряват от Министерството на околната среда и водите чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

От постъпилите 433 проекта на училища и детски комплекси и 464 проекта на детски градини са одобрени по 103 предложения със средства до 7 500 лв.

За Габрово това са инициативите на ОУ „Христо Ботев“ – за спортен и природен кът в училищния двор на стойност 6 890 лв., и на ДГ „Перуника“ – за образователна биоградина за деца от 3 до 7 години на стойност 5 267 лв. Крайният срок за изпълнение на дейностите е до 31 октомври 2022 г.

От постъпилите 843 заявления на общини и кметства са предложени за финансиране 135 проекта със средства до 15 000 лв. Община Габрово не е сред одобрените кандидати, въпреки че участва със седем проектни предложения за селата и три за града. Те предвиждаха кътове за отдих в селата Враниловци, Гергини, Драгановци, Златевци, Райновци, Чарково и Яворец, на ул. „Свищовска“ № 86 и в квартал „Лисец“, както и изграждане на „звездна“ зала на открито в Планетариума.

Благодарение на кампанията „Чиста околна среда“ са постигнати резултати, които формират ново отношение към природата и опазването ѝ сред възрастните и подрастващите.

Протоколът с класираните проекти в кампанията „Чиста околна среда – 2022“ е публикуван на интернет страницата на ПУДООС.

На снимката: Кът за отдих в ОУ „Ран Босилек“ по проект „Безопасно училище – екомисия възможна“, финансиран от ПУДООС през 2021 г.