С екологичен семинар на тема „Иновативни и демонстрационни решения в управлението на отпадъците и опазване на околната среда“ беше поставен финал на демонстрационния проект на Габрово за управление на отпадъците.

Събитието представи новите технологични решения за „умно“ разделно събиране и превенция над отпадъците, акцентира се върху предизвикателствата на Европейския зелен пакт, бяха демонстрирани решения за мониторинг на околната среда и въздействие срещу климатичните промени чрез системи „умен дом“.

Символично начало на семинара бе поставено от Таня Христова, кмет на община Габрово, която отправи приветствие към присъстващите, както в залата така и онези, които споделиха събитието виртуално.

„Днес ще поставим финал на една емоция, на една инициатива, която ни научи на много нови неща, както в експериментирането, така и в отношението ни към околната среда и към самите нас“, сподели Таня Христова и допълни, че в момента се намираме в един много важен етап – период, в който приключваме една оперативна програма и сме на прага на една вълнуваща нова оперативна програма с много силни ангажименти към всички нас, защото управлението на отпадъците е отговорна и важна цел. Кметът на Габрово отправи и едно послание „Нека подобни пилотни проекти продължат, за да дават възможност за партньорски коалиции, чрез които талантът и нестандартните форми на мислене могат да се претворят в практически решения, които имат реална полза за нашата природа.“.

След откриването екологичното събитие продължи с представяне на изпълненото по проект „Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците на територията на гр. Габрово“, финансиран по оперативна програма "Околна среда 2014-2020г.". Тодор Попов, ръководител на проекта, сподели повече за трудностите, предизвикателствата и добрите решения, станали възможни чрез реализирането на заложените дейности.

Емоционално и вдъхновяващо, Никола Рахнев, управител на Smart Business Company, представи своето участие като изпълнител в доставката на двете депозитни вендинг машини. Той сподели повече за мечтите, за смелостта и за постиженията. Като символ на съхранената природа, г-н Рахнев подари на Община Габрово дърво – японска върба, с пожеланието нейният цвят да напомня за постигнатите резултати от проекта.

Последва любопитната и много полезна българо-италианска презентация, представена от инж. Кирил Желязков, изъплнителен директор на СБС АД, Карло Алберто Баесо и Карло Вентурато от Eurven S.r.l. Italia. Бяха представени различни технологични новости, както и специализирани предложения за хардуерни и софтуерни решения за умно разделно събиране на отпадъци.

Семинарът продължи с демонстрация на двата депозитни вендинг автомата, като посетителите имаха възможността да тестват функционалността на машините, предавайки алуминиеви кенчета и пластмасови бутилки.

В предверието на Ритуалната зала бе оформен и своеобразен център за демонстрации, където бяха разположени и други решения за разделно сепариране и шредиране на отпадъци, както и мобилна станция за мониторинг на атмосферния въздух.

Вторият модул на семинара започна с неочаквано събитие за гостите му. Влизайки в залата, те с недоумение видяха, че навсякъде се разпилени отпадъци. Само няколко минути след първоначалната изненада, последва и втора. В залата влязоха еко инспектори, които се опитаха да уточнят кой е авторът на неправомерното замърсяване. Мистерията беше изяснена след появата на артистичната фигура на чичо Спас, който предизвика присъстващите да съберат отпадъците, да ги изхвърлят правилно, а в замяна да получат бонбон. Чичо Спас разказа интересни факти за природата и отпадъците и благодари с песен: „А на тоз, който чисто твори и тайничко тука поглежда, бих му казал с благодарност дори: За Земята ти си надежда!“

Внезапната поява на Чичо Спас и еко инспекторите бе част от флаш моб изявите, създадени в рамките на проекта.

С това артистично намигване продължи втората част на артистичния семинар. Петър Хераков разказа за предизвикателствата в разработването на еко семейната игра „Чист късмет“, също създадена в рамките на демонстрационния проект.

Предизвикателствата на Европейския зелен пакт бяха представени от Руска Бояджиева, представител на сдружение „ПроспектиМ“, която обясни повече за постигането на ресурсно ефективна и конкурентоспособна икономика, в която се очаква до 2050 г. да се постигне нетна въглеродна неутралност.

Последва представянето на новите технологични решения за мониторинг на околната среда в посока към въглеродно неутрално бъдеще. В презентацията си Светослав Матеев от Senstate Technologies SC разясни повече за начините за наблюдение и анализиране на измененията в различни показатели на околната среда, както и технологичните решения, с които това се осъществява.

Умният дом и възможността сами да повлияем на климатичните промени бяха акцентите в представянето на Мирослав Дончев от ЕЛКО ЕП България ООД. Той демонстрира работата на умните системи за управление в домакинствата или в сградите на промишлените предприятия като сподели и различните начини за спестяване на ресурси.

Финал в семинара постави началото на друг демонстрационен проект, който ще се изпълнява с партньорството на Община Габрово и ще приложи друг подход за увеличаване количеството на рециклируемите материали и повишаване качеството на разделното събиране на отпадъци.

                 

В следобедните часове на петъчния ден се проведе и символично откриване на двете „умни“ площадки за подземно разделно събиране на отпадъци, изпълнени по проекта и намиращи се до бл. „Дунав“ 1 и 2 и на ул. „Аврам Гачев“ №33. Подземните контейнери са с индивидуален достъп, снабдени са със сензори, а данните от тях се предават чрез LoRa мрежа, след което се анализират. Всички домакинства в зоните на двете площадки получиха и индивидуални домакински кошчета с две отделения с цел правилното разделяне на отпадъка при източника.

Запис от екологичния семинар може да видите ТУК.

Презентации от семинара:

Демонстрационният проект на Габрово. Пилотни и иновационни решения

Представяне на хардуерни и софтуерни решения за умно разделно събиране на отпадъци

Предизвикателството "Европейски зелен пакт" в дневния ред на общините

Технологични решения за мониторинг на околната среда в посока към въглеродно неутрално бъдеще

Умен дом или как сами да повлияем на климатичните промени

 

Дни на кариерата в ТУ - Габрово
12 април 2022
ОУ „Христо Ботев“ и ДГ „Перуника“ получават финансиране от ПУДООС
13 април 2022