Община Габрово разкрива център за енергийна ефективност, където гражданите и бизнесът ще могат да получават информация и съвети за енергийно обновяване. Той ще функционира в сградата на общинската администрация. Инициативата е в изпълнение на ангажиментите на общинското ръководство към постигане на глобалните, националните и регионалните цели относно действията за борба с изменението на климата, осигуряването на достъп до чиста и надеждна енергия за хората, както и справянето с енергийната бедност.

Общинският енергиен център ще има консултативен съвет, в който участват експерти в сферата на енергийната ефективност, публичните комуникации, ИТ технологиите, специалисти в разработването на проекти и боравенето с финансови инструменти, юристи и други. Посетителите ще получават експертна и навременна информация за провежданите политики на национално и европейско ниво във връзка с енергийното обновяване и въвеждането на възобновяеми енергийни източници в сградите.

Центърът ще бъде достъпен и чрез онлайн платформа, където всички заинтересовани ще могат да се информират за финансови продукти в областта на енергийната ефективност, правомощията на професионалните домоуправители, условията за изготвяне на технически паспорти и енергийни одити, както и експертна оценка по специфични казуси.

От ляво надясно: Кметът Таня Христова, изп. директор на ЦЕЕ „ЕнЕфект“ д-р Драгомир Цанев и управителят на „ЕнЕфект-Консулт“ ЕООД инж. Станислав Андреев

Във връзка с предстоящата работа вчера в Габрово се проведе обучителен семинар за общински специалисти на тема „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“. По време на събитието кметът на община Габрово Таня Христова акцентира върху необходимостта от последователни действия при реализирането на политики за подобряване на енергийната ефективност. „Чрез този ресурсен център за енергийни консултации ние се отваряме към гражданите и бизнеса, за да дискутираме и да търсим малките решения, които ще ни помогнат след няколко години да постигнем въглеродна неутралност. Това означава, че изцяло трябва да пренастроим начина си на мислене и с помощта на експертния опит и съвременните технологии да реализираме тази цел.“, коментира още тя.

Новата услуга се осъществява в партньорство между Община Габрово, Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект“, Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“, Технически университет – Габрово и Областен информационен център – Габрово. Дейностите ще са подкрепени чрез проект „re-MODULEES“ по програма „Хоризонт 2020“.

Габрово представя опит за зелените обществени поръчки в международен уебинар
11 февруари 2022
Предупреждение за силен вятър в Габровска област за 18 февруари
17 февруари 2022