Продължава приемът на документи за двете нови социални услуги за възрастни в Габрово. От тази седмица започна настаняването на първите потребители с деменция и хора, които не могат да се обслужват сами.

Общо 30 души ще получат 24-часова грижа в модернизираната база на бившия дом „Майка и дете“ в кв. „Велчевци“. Това са лица над 66 години, които не могат да се обслужват сами, хора с деменция или с увреждания. На тяхно разположение е екип от медицински сестри, рехабилитатор, психолог, сътрудници в социалните дейности.

Настаняването се извършва след предварителна оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключен договор с доставчика на услугата – „Регионален хоспис“ ЕООД – Габрово.

Престоят е дългосрочен и безплатен. Разходите през първата година ще се покрият чрез финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, после издръжката ще стане държавно делегирана.

Дейностите са по проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги – Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване на територията на община Габрово“.

Желаещите да ползват услугите могат да го заявят лично или чрез пълномощник в Дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово, ул. „Брянска“ № 30, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, телефон за информация – 066 807 247.

Образци на документи за изтегляне:

Заявление

Медицинско удостоверение

Медицинска характеристика

Кратка информация за проекта