Снимка: Архив Община Габрово, площадка за фитнес на открито - ул. "Дунав"

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните предупреждава младежите, който не използват по предназначение съоръженията на детски и спортни площадки в Габрово за последствията от извършване на противообществени прояви и престъпления.

Поводът е публикуван клип в социалната мрежа на 01.02.2022 г., на който се вижда как група деца използват не по предназначение спортен уред на площадката за фитнес на открито на ул. „Дунав“. Децата са установени и предупредени за възможните последствия от извършване на подобни прояви, както и за рисковете при такова лекомислено поведение от наранявания на трето лице и самонараняване. Проведени са разговори с родителите и са установени причините за деянието.

Комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните обръща внимание, че детските и спортни площадки в града са под видеонаблюдение, материалите от което при нужда се предоставят на ОД на МВР - Габрово и Детска педагогическа стая при РУ - Габрово.