Община Габрово подаде кандидатурата си в конкурса на Европейската комисия (ЕК) за 100 климатично неутрални и интелигентни града.

До крайния срок, който изтече вчера, общо 377 града от всички страни в Европейския съюз (ЕС) и асоциирани държави са заявили интерес да се присъединят към пилотната инициатива.

Идеята – градовете да станат „умни и зелени“, е свързана с една от мисиите на ЕС за справяне с екологичните предизвикателства и адаптиране към изменението на климата.

Конкретната цел е до 2030 година поне 100 града да постигнат въглеродна неутралност. Те ще се превърнат в експериментални и иновационни центрове, за да може останалите европейски градове да последват примера им до 2050 година.

Предложението на Габрово изтъква целенасочените и последователни политики в сферата на енергийната ефективност и опазването на околната среда, както и получените отличия, сред които е наградата „Европейски зелен лист“ за 2021 година. Потвърждава се визията на Габрово да се развива като зелен, интелигентен, приобщаващ и иновативен град. „В нашата кандидатура акцентираме върху важните проекти и инициативи, с които ни познават като една от най-активните и екологично ориентирани български общини.“, сподели кметът Таня Христова.

„Това са инвестициите в екологичен градски транспорт и за управление на отпадъците, тяхното разделно събиране и оползотворяване, както и депозитната система за обратно приемане на отпадъчни материали. Включили сме предстоящите ни намерения за фотоволтаични и термални инсталации в публични сгради, подготовката на концепция за изграждане на нискоемисионна индустриална зона и развитието на дигиталните модели.“, посочи още кметът на община Габрово.

Снимка: ГД Научни изследвания и иновации“ © Европейска комисия

Избраните 100 града ще подпишат договори за климата, съобразени с техните особености, които ще им дадат предимство в прехода към климатична неутралност. Градовете в Мисията ще получат възможност за финансиране по фондовете за регионално развитие, достъп до експертна подкрепа и работа в мрежа.

Бюджетът на инициативата е заложен в новата рамкова програма „Хоризонт Европа“ и е около 360 милиона евро за периода 2021-2023 година. В началния етап ще бъдат избрани 30 града. Резултатите от селекцията се очакват през април, а първите подписани климатични договори са планирани за средата на 2022 година.

Водеща снимка: „Центърът на Вселената“, фотоконкурс „Габрово – зелен, гостоприемен, вдъхновяващ“ © Мариян Ташев

Конкурс за проект за продължението на крайречната зона
1 февруари 2022
Зимна обстановка в община Габрово на 2 февруари
2 февруари 2022