"Габрово се ангажира да се развива като зелен, интелигентен, приобщаващ и иновативен град. Като член на Споразумението на кметовете, от 2013 г. насам, ние работим системно за справяне с проблемите на изменението на климата и за трансформиране на предизвикателствата във възможности и добри практики. Габрово споделя визията за 2050 г., която има за цел да постигне живот в декарбонизирани и устойчиви градове с достъп до сигурна и устойчива енергия. Като град, носител на наградата Европейски зелен лист, ние сме силно ангажирани да работим по-усилено, за да включим нашите граждани, предприятия и други заинтересовани страни в процеса на зелен преход. Според плановете ни за смекчаване и адаптиране към изменението на климата Габрово определя 40% цел за намаляване на парниковите газове до 2030 г. В България, енергийната ефективност е определена като национален приоритет, но програмите за подкрепа все още са силно централизирани и не позволяват прилагането на независими политики от страна на местното самоуправление. Имаме нужда от политически дебат, който да позволи по - децентрализиран подход при прилагането на политики за устойчива енергийна ефективност."

С тези уводни думи, кметът на Габрово Таня Христова, започна своето участие в събитието на Конвента на кметовете „Към по-справедлива и неутрална по отношение на климата Европа за всички“ #mayors4neutrality.

От 2008 г. над 10 000 местни правителства са част от движението по Споразумението на кметовете, с цел да намалят емисиите си на парникови газове, да се адаптират към изменението на климата, да осигурят достъп до устойчива енергия и като цяло да подобрят качеството на живот на своите граждани .

През април 2021 г. инициативата навлезе в нова фаза, като официално стартира подновената си амбиция за по-справедлива и неутрална по отношение на климата Европа. Съгласно тази подновена амбиция подписалите страни се ангажират да постигнат неутралност на климата до 2050 г., да увеличат своите цели за намаляване на емисиите, да приложат адаптация към мерките за изменението на климата и да намалят енергийната бедност чрез справедлив преход. Те също така се ангажират да въвлекат своите граждани, бизнес и местни заинтересовани страни в прехода, като по този начин допринесат за Европейския пакт за климата.

Събитието #mayors4neutrality бе разделено на 4 дискусионни панела – ENGAGE, COMMIT, ACT и NETWORK. Участие в тях взеха кметовете на Гренобъл, Стокхолм, Тампере, Габрово, Прага, Турку, посланици на Европейския климатичен пакт,  президентът на Европейския парламент Давид Мария Сасоли, вицепрезидентът за Европейската Зелена сделка към Европейската комисия Франс Тимерманс, директорът на ГД Енергия Паула Пино и президентът на Комитета на регионите Апостолос Цицикостас.

Според Франс Тимерманс именно градовете са мястото където иновациите, вдъхновението и действието вървят ръка за ръка. Конвентът на кметовете е най – голямото движение на кметове и точно поради тази причина именно те са в състояние да осъществят процеса на зелена трансформация. Инициативата Fit for 55, приета на 14 юли 2021 г., носи безпрецедентната амбиция и общи усилия на всички 27 държави-членки на ЕС да превърнат Европа в първия климатично неутрален континент в света до 2050 г. За да стигнем до там, трябва да намалим емисиите с поне 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. и да направим това по справедлив, рентабилен и конкурентен начин.

Общността на Споразумението на кметовете винаги е била силно ангажирана да ръководи промяната и да се справя с изменението на климата, като подкрепя споделена визия за 2050 г., основана на ускоряване на декарбонизацията на своите територии, укрепване на капацитета за  адаптиране към неизбежните последици от изменението на климата и осигурявайки на гражданите си достъп до сигурна, устойчива и достъпна енергия.

Още по темата - Какво е COP26 или Пътят до Глазгоу

Пакт на кметовете

Габровският театър и театърът в Николаев стават творчески партньори
7 октомври 2021
„неСметни богатства” - скулптурна и видео инсталация на Невена Екимова
7 октомври 2021