В годината на Зеления лист за Габрово, Областен информационен център – Габрово подготвя поредица от информационни материали, посветени на кръговата икономика, които ще помогнат на всеки гражданин да си отговори на въпроса защо е важна тя и с какво би могъл да допринесе за намаляване на екологичното замърсяване и облекчаването на проблемите с набавянето на суровини.

Какво представляват парниковите газове?

Парниковият газ е газ в атмосферата, който действа като покритието на парник: той поглъща слънчевата енергия и топлината, която се отразява от земната повърхност, улавя ги в атмосферата и им пречи да отидат в космоса.

Процесът води до парниковия ефект, който поддържа температурата на Земята по-висока, отколкото тя би била иначе, и прави възможен живота на планетата.

Много парникови газове в атмосферата се пораждат по естествен начин, но човешката дейност генерира допълнително големи количества. Това засилва парниковия ефект и допринася за глобалното затопляне.

Видовете парникови газове

Въглеродният диоксид (СО2) е парниковият газ, емитиран в най-големи количества. Той се генерира от много видове човешка дейност. Другите парникови газове се емитират в по-малки количества, но те улавят слънчевите лъчи много по-ефективно от въглеродния диоксид, което означава, че техният ефект върху промените в климата също е значим.

Емисиите на парникови газове в ЕС по сектори

Учените от Междуправителствената експертна група по измененията в климата към ООН смятат за изключително вероятно, че човешката дейност през последните 50 години е довела до затопляне на планетата. Това става при изгарянето на въглища, нефт и природен газ, изсичането на гори и селскостопанската дейност.

 

Диаграмата по-долу показва кои са секторите, генерирали емисии на парникови газове през 2017 г. Изгарянето на енергийни източници е отговаряло за 80,7% от емисиите, както тук се включват и емисиите от транспорта, които са били около една трета от всички емисии. Селското стопанство генерира още 8,7% от общите емисии, а останалото се дължи на промишлени процеси и на управлението на отпадъците.

 

Емисиите по страни в ЕС и по света

Графиките по-долу показват емисиите на парникови газове по страни в ЕС за 2017 г. и най-големите емитенти в света за 2015 г. Европейският съюз се нарежда на трето място по емисии след Китай и САЩ.

 

Парниковите газове остават в атмосферата за период, който варира от няколко години до хиляди години. Независимо от коя страна са емитирани, те влияят на климата по целия свят.

 

 

 

                       


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габрово спечели екологичната награда на Европейската комисия – „Европейски зелен лист“ за 2021 година и стана единственият град в Централна и Източна Европа, получавал това отличие. Наградата е категория на приза "Европейска зелена столица" и се отнася за градове с население под 100 хил. души, като оценява зелените им политики.

 

Покана за доставка на инвентар и битови материали за социалните услуги
12 май 2021
Поля Йорданова от габровския театър с награда „Икар“ за „дебют“
12 май 2021