Община Габрово ще продължи да предоставя топъл обяд за най-пострадалите в пандемията от Ковид-19 и през 2021 г. От услугата ще могат да се възползват 230 нуждаещи се лица от Габрово и селата.

За финансирането на операцията „Топъл обяд в условия на пандемията от Ковид-19“, която ще стартира от 1 януари 2021 г., на национално ниво са осигурени над 12 млн. лв. по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане чрез Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Община Габрово е директен бенефициент и подготвя проект, с който ще кандидатства за помощта до края на годината.

Предвидено е храната – супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт, да се доставя до дома на потребителите всеки работен ден. Обхванати са възрастни над 65 г. без никакви доходи или с такива под линията на бедност, както и хора с увреждания, които не могат да осигурят сами прехраната си. Конкретните целеви групи са:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност;
  • Хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, които заради възрастта си или увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
  • Лица – обект на социално подпомагане, с установена нужда от допълнителна подкрепа в условията на извънредна епидемична обстановка, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Желаещите могат да подадат заявление-декларация за включване в списъка за предоставяне на „Топъл обяд“ на място в кв. „Христо Ботев“, ул. „Ивайло“ № 13 или да го изтеглят от файловете по-долу.

Важно условие е, че всички членове на домакинството на кандидат-заявителя, навършили 18 г., трябва да попълнят и подпишат декларацията за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация.

Заявление – декларация 

Декларация – данъчна и осигурителна информация

Дейностите се ръководят от „Заведения за социални услуги“ – Габрово. Повече информация може да бъде получена на телефони – 066 806 022, 066 806 551, както и на ел. поща zsu.gabrovo@abv.bg, всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа.

Снимката е илюстративна © Община Габрово

 

Широк обществен интерес предизвика срещата за ИТИ на ОИЦ-Габрово
14 декември 2020
Коледен и фермерски пазар в Габрово
15 декември 2020