Поради силно намаления дебит на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване на селата, изброени по-долу, се утвърждава режимно водоснабдяване за следните села по график:

Лесичарка, м. Поповци и Драгомани - водоподаване към потребителите в 12:00 часа на четно число от месеца;

Костенковци и Карали – водоподаване към потребителите в 12:00 часа на нечетно число от месеца;

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Деворина Гамалова: "С Габрово в сърцето"
14 октомври 2020
Световноизвестният цигулар Минчо Минчев към габровци: Нека стойностно да живеем дните си, това би ме направило много щастлив
14 октомври 2020