На 4 септември изтече крайният срок за кандидатстване в Първата конкурсна сесия по Програма Младежки дейности - ГАБРОВО НА МЛАДИТЕ за 2020 година, финансирана от бюджета на Община Габрово. Общият бюджет на Програмата е до 30 000 лв, а постъпилите предложения са шест.

Предвидените по съответните приоритети средства и съответната максимална сума, които могат да бъдат отпуснати на един проект в тази конкурсна сесия, са следните:

по ПРИОРИТЕТ 1: Реализирани в Габрово  - обща прогнозна сума за приоритета - 12 000 (дванадесет хиляди) лв. Максимална сума, която може да бъде отпусната на едно проектно предложение - до 4 000 (четири хиляди) лв.

по ПРИОРИТЕТ 2: Активни в Габрово - обща прогнозна сума за приоритета - 12 000 (дванадесет хиляди) лв. Максимална сума, която може да бъде отпусната на едно проектно предложение - до 4 000 (четири хиляди) лв.

по ПРИОРИТЕТ 3: Дигитални в Габрово - обща прогнозна сума за приоритета - 6 000 (шест хиляди) лв. Максимална сума, която може да бъде отпусната на едно проектно предложение - до 3 000 (три хиляди) лв.

Ще се подкрепят проекти, които стимулират младежката инициативност и лидерство, предлагат оригинални и новаторски подходи, творчески и нетрадиционни решения при реализиране на проекти в сферата на младежките дейности, развитие на младежкия сектор и в интерес на гражданите на община Габрово.

Със заповед на кмета на Община Габрово е назначена Експертна комисия, която ще разгледа административното съответствие и допустимостта на кандидатите и техните проекти.

18 септември - Движи се…РАЗУМНО!
9 Септември 2020
Габрово кандидатства за обновяване на детските градини в Поповци, Враниловци и Яворец
9 Септември 2020