От средата на август 2020 Музеят на хумора и сатирата в Габрово разполага с две нови съоръжения за хора с двигателни увреждания и е вече напълно достъпен.

Новите придобивки позволяват на хора в инвалидни колички да достигат до всички нива в Музея, което отговаря на една от основните цели, заложени в Националната стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания към Министерството на труда и социална политика, а именно „Осигуряване на равни възможности за спорт, отдих, туризъм и участие в културния живот“.  Всичко това се случва благодарение на проект, реализиран с  финансова подкрепа на Агенцията за хора с увреждания. Отпуснатата субсидия възлиза на 25 500 лева.

Преносимият и компактен стълбищен робот на италианската компания KSP ITALIA е подходящ за почти всички видове инвалидни колички, има високо ниво на сигурност и дава възможност на посетителите с двигателни увреждания да достигат до всяка точка в разчупената архитектура на сградата.

Вертикалната платформа Liftboy на австрийската компания Ленер Лифттехник има товароподемност до 240 кг и дава възможност на посетители с инвалидни колички да имат достъп до конферентната зала на Музея, в която ежегодно се провеждат редица събития, като представяния на книги, филмови прожекции, творчески и образователни ателиета и др.

На това ниво предстои да бъде изградена и нова постоянна изложба, посветена на габровския хумор.

Платформата не изисква присъствието на асистент, което осигурява максимална свобода на движение. С подобряване достъпността на конферентната зала, разполагаща със сто места и техническо обезпечаване, залата може да се превърне в предпочитано място за специални събития за хора с двигателни увреждания.

Проектът допълва и надгражда предишни два: първият е осъществен през 2007 и включва изграждане на асансьор и рампи за достъп; вторият, реализиран през 2016, е за изграждане на санитарно-хигиенно помещение, пригодено за хора в инвалидни колички и за повиване на бебета.

Целият екип на Музея на хумора и сатирата вярва, че 100-процентовата достъпност на сградата ще осигури достъп до съвременно изкуство и култура на хора с увреждания, осигурявайки им емоционални, интелектуални и социални преживявания и косвено ще спомогне за промяна на обществените нагласи спрямо тях, повишаване толерантността и зачитане на основните им човешки права.

Надяваме се и творци, дизайнери, изследователи и производители на сувенири с увреждания да проявят интерес за активна работа с нас, възползвайки се от възможността за безпроблемен достъп до всяка точка на сградата.

Проектът е осъществен в съответствие с българските законови наредби и отговаря на европейските практики в сферата на достъпността на архитектурната среда за хора с увреждания, информират от Музей "Дом на хумора и сатирата".

 

Приключиха СМР по проекта за двата центъра за възрастни
24 август 2020
Тази вечер откриваме Фестивал на българското кино
25 август 2020