Снимката е илюстративна

Община Габрово обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за благоустрояването на дворните площи на ДГ „Младост“ - I етап. Проектната разработка на този етап предлага обособяването на пет тематични площадки за игра: три площадки за подвижни игри - ситуирани източно и южно от сградата; обща площадка за художествено-творчески занимания – в източната част на парцела; площадка за тихи игри – югозападно от сградата.

В проектната разработка за всяка една детска площадка е предвидено обзавеждане със съответните съоръжения, основните видове игри, настилки, паркова мебел.

В зависимост от предназначението на площадките за игра по възрастови групи, изброените детски съоръжения в проекта създават условия за различни видове игри, включително – пазене на равновесие, катерене, игри със сюжети и роли, учене, общуване, колективни игри.

Обществената поръчка е обявена под условие и ще бъде изпълнена при осигурено финансиране за дейността по Проект „Красива България”.

Достъп до документация на обществената поръчка на интернет адрес: https://app.eop.bg/today/69966

Срок за получаване на оферти за участие: 17 Август 2020, 23:59 часа.

 

Стефана Богдан Генчева - живот, отдаден на милосърдие и "насърчаване към човеколюбие"
6 август 2020
Програма "Заедно извън час" отново събра младежи от Габрово
6 август 2020