На 18 февруари в Регионален исторически музей – Габрово се проведоха първите образователни занимания за настоящата година. 

Пред ученици от II ”a” клас с ръководители Руска Колева и Цветанка Христова и II “б“ клас с ръководители Мая Стайкова и Гергана Георгиева при ОУ „Неофит Рилски“, музейните служители изнесоха презентации на тема „По стъпките на Левски“, посветени на 147-та годишнина от гибелта на Апостола на българската свобода.

Малките габровци се запознаха с важни моменти от живота и делото на Васил Левски. Акцент беше поставен върху посещенията на революционера в Габрово и местния революционен комитет. Децата имаха възможност да видят и джобното ножче на Апостола, което е културна ценност от фонда на музея. 

След теоретичната част, учениците с желание изпълниха и практическата задача - изработване на информационни табла със снимки и завети на Левски, които ще поставят в класните си стаи.