Община Габрово подготвя предложение за изменение и допълнение на правилниците за финансиране на проекти по програма „Култура“ и програма „Младежки дейности“  от бюджета на Община Габрово.

В тази връзка се отправя покана към всички граждани и лица, имащи отношение, да участват с предложения в подготовката на документите.

Предложенията могат да бъдат подавани до 10 януари 2020 г. /петък/ в деловодството на общинската администрация на пл. „Възраждане“ № 3 или на електронни адреси: kultura@gabrovo.bg (за програма „Култура“) и  obrazovanie@gabrovo.bg  (за програма "Младежки дейности")

Предложенията ще бъдат публикувани на страницата на Община Габрово в обособени за целта секции (за Програма „Култура“: тук  и за Програма „Младежки дейности“  тук).  

 

Община Габрово кандидатства за ремонт на Летния театър
2 януари 2020
Процедура за определяне на съдебни заседатели
2 януари 2020