Първият модул от игровизирания курс по предприемачество „Откриватели“  се проведе в периода 8 – 10 ноември в хотел Мак, Габрово. Курсът стартира с 23 ученици на възраст между 14 и 19 години.

По време на обучението бяха разгледани следните теми:

  • Основни икономически принципи и характеристики на успешния предприемач;
  • Оскъдност на ресурсите и стимули;
  • Търговия, субективна стойност и намаляваща пределна полезност;
  • Закони на търсенето и предлагането;
  • Видове разходи.

Учениците се включиха в редица игрови ситуации, работиха по собствени бизнес идеи и решаваха множество казуси. Следващият Модул 2 ще се проведе в периода 15 – 17 ноември, в хотел Мак. В петък, 15 ноември, учениците ще посетят компанията FFW, като ще имат възможност да разговарят с регионалния мениджър на софтуерната компания – Божидар Бошнаков.

Курсът се реализира по програма „Младежки дейности“, с финансовата подкрепа на Община Габрово, както и с подкрепата на компаниите „АМК“ и „Принц“.

150 деца в Деня на здравословното хранене, кметът ги поздрави
12 ноември 2019
Национални програми за превенция употребата на психоактивни вещества стартират пилотно в две училища в Габрово
13 ноември 2019