Във връзка с годишното приключване на 2019 г., лицата, които подават Декларация по чл.8, ал.2 от Наредбата за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка за месец ноември 2019 г., следва да подадат такава до 29.11.2019 г. включително, в деловодството на Община Габрово.

Изплащането ще се извърши на 03.12.2019 г.

През месец януари 2020 г. заедно с декларацията за месец декември 2019 г., отново трябва да се  потвърди, че през месец ноември 2019 г. не е получавана издръжка, с декларация по образец.

ДФА "Габровче" в Нощта на културата в Тун
28 октомври 2019
Кампания „Габрово срещу наркотиците“
28 октомври 2019