Поради технически проблем, временно се отлага пускането в експлоатация на новите светофарни секции на кръстовището до бившата Стоматология /между ул. „Юрий Венелин“ и ул. „Райчо Каролев“/.

С цел недопускане на конфликтни ситуации в рамките на кръстовището, от днес /03.10.2019 г./ временно e затворен за движение участъкът от ул. „Райчо Каролев“, свързващ ул. „Никоаевска“ с кръстовището /Горнокрайски мост/ в посока ул. "Юрий Венелин".

Община Габрово апелира водачите да преминават през кръстовището с повишено внимание и да спазват вертикалната сигнализация.

Предвидените забрани не засягат маршрутите на масовия градски транспорт.