С поднасяне на цветя пред паметника на Васил Априлов днес преди обяд започна организираното от Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий",  Национална Априловска гимназия, Национален музей на образованието и Регионална библиотека "Априлов - Палаузов"  ВЪЗПОМЕНАНИЕ ЗА АПРИЛОВ.

Събитието е по повод 172 години от смъртта на Васил Априлов, 122 години от пренасяне тленните му останки от Галац в Габрово и 170 години от най-ранното печатно издание на "Заветът" на благодетеля.

В деня на почит и преклонение пред хуманното дело на родения в Габрово благодетел, посветил себе си и своето състояние на българското образование, възпитаници на Априловската гимназия припомниха исторически факти от живота на своя патрон и епохата, когато "да работиш в полза на народа си, е дело, достойно за уважение от съвременници и потомци".

Прозвучаха имената и на душеприказчиците на Априлов, на последователите на неговата мечта за модерно българско училище - Николай Палаузов, Иван Бакалооглу, братя Мустакови, Неофит Рилски, цариградските българи и, естествено, жителите на Габрово. Всички те даряват средства, пари, труд, подкрепа и полагат основите на съвременното образование.

Веселин Лазаров, уредник в Националния музей на образованието, разказа подробности за единственото и последно завръщане на Априлов в Габрово преди 172 години, когато той инициира подписка за ново здание на Габровското училище - днешната Априловска гимназия, и дава пример дарявайки първите 2 500 златни гроша.

Габровци изпълняват последната воля на Априлов да бъде погребан в родния си град и на днешния ден преди 122 години тържествено препогребват тленните му останки в двора на гимназията. Поставят и надгробния паметник, около който днес се извърши възпоменанието.

Денят продължава в Актовата зала на НАГ с представяне на "Заветът" на Априлов - фототипно издание на НБКМ и "Абагар".