Подобряване на организацията и безопасността на движението, както и по – лесното преминаване на автомобили и пешеходци през съществуващата пътна връзка, са главната причина за проектирането и изграждането на новото кръстовище. Към момента то е четириклонно, регулирано с пътни знаци, указващи предимство на главното направление – ул. „Орловска“. В пиковите часове се наблюдават голям брой лявозавиващи от второстепенното направление – ул. „Д-р Никола Василиади“, за които кръстовището към момента не осигурява необходимото пропускане.

Пътните настилки са в сравнително добро състояние, но е необходимо да бъдат рехабилитирани, тъй като на места наклоните са минимални и се наблюдават задържания на повърхностни води. По тази причина  се предвижда изграждане на нови дъждоприемни оттоци, които ще бъдат заустени в съществуващите ревизионни шахти на канализацията.

Обектът, част от Инвестиционната програма на Община Габрово за 2019 година, предвижда изграждане на кръгово движение, което ще намали значително скоростта на преминаване през кръстовището и ще осигури саморегулиране на транспортните потоци от всяка една посока.

При строителството широчините на пътя и съществуващия паркинг пред бл. „Здравец“ няма да се променят. Диаметърът на новоизградения кръг ще е 12 м и ще бъде изпълнен с гранитни бордюри и павета. Всички подземни комуникации като мрежи на кабелни оператори, мрежи на Енерго Про, газ и вода вече са изместени.

Лентите за движение в кръга ще са с ширина 8 м, а на входовете и изходите в кръстовището ще бъдат обособени острови от гранитен паваж със съответните пътни знаци и хоризонтална маркировка. Местата за пресичане ще бъдат обозначени с пешеходни пътеки. Съществуващите пътни бордюри и тротоарни настилки в периферията на кръстовището ще бъдат подменени.

Улицата между блок „Здравец“ и хотел „Орловец“ ще бъде основно преасфалтирана, в рамките на съществуващия си габарит. В градинката предстои облагородяване на зелените площи и полагане на нови алейни настилки. Обектът ще бъде завършен преди началото на новата учебна година.