Множество въпроси и дебати, свързани с възможностите за европейско финансиране предизвика проведения в ОИЦ – Габрово информационен ден със студенти от специалност „Публична администрация“ на Техническия университет в града.

Третокурсниците получиха информация за всички оперативни програми, по които се предоставя европейско финансиране през настоящия програмен период. Представени им бяха приоритетните оси и дейности, които предлага всяка една от програмите, както и успешни примери за реализирани проекти на територията на Габрово.

Акцент в презентацията беше информацията за Оперативна програма „Добро управление“ и проектите, които са финансирани чрез нея, заради изучаваната от студентите специалност. Представена беше дейността на Областен информационен център – Габрово, реализиран именно по тази програма като част от мрежата от 28 информационни центъра във всички областни градове в страната.

По време на срещата беше обсъден предстоящия програмен период с най-важните акценти в преговорния процес по многогодишната финансова рамка 2021-2027 г. Студентите се запознаха с възможностите на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз (ИСУН2020), чрез която се подават и отчитат електронно всички проектни предложения по оперативните програми.

Най-много интерес у тях предизвикаха принципите за възстановяване на средства по проектите, начините за контрол на нередности, приоритетите през следващия програмен период, начините на информиране за възможностите за финансиране и европейските платени стажове.

Тематико-приложни ателиета в Регионален исторически музей – Габрово
14 февруари 2019
Община Габрово развива научните изследвания и иновациите
14 февруари 2019