ЕМО „Етър” и Унгарският културен институт ще си партнират в организирането на съвместни събития. Това беше обсъдено по време на работна среща между директорката на Унгарския културен институт Дьорди Димитров и доц. д-р Светла Димитрова – директор на ЕМО „Етър”.

През 2019 г. в етнографския музей на открито край Габрово предстои да бъде организирана изложба, която ще представи унгарски творци. Интерес за унгарската страна представлява Международният панаир на традиционните занаяти. Ще бъде работено за привличане на унгарци за участие в Майсторската надпревара, която през 2019 г. ще бъде по грънчарство. В Къщата на традициите в Унгария вече е получена информация за събитието.

Много добра основа за партньорство между двете институции дава Споразумението за сътрудничество в областта на културата между българското Министерство на културата и Министерството на човешките ресурси на Унгария. Документът се отнася за периода 2018–2020 г. В него е предвиден обмен на изследователи и общо представяне на фолклорна изложба между ЕМО „Етър” и Музея на открито в Сентендре.

Ангелски сърца в подкрепа на коледните внучета
22 ноември 2018
Стартира конкурс за лого „Габрово – творчески град на ЮНЕСКО“
22 ноември 2018