За поредна година Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ проведе кампания за безплатно издаване на читателски карти в Деня на народните будители. От промоционалните празнични условия се възползваха 316 габровци, които станаха новите читатели и потребители на библиотечни услуги в града. В рамките на една година те ще имат достъп до всички отдели на библиотеката - читални, информационен отдел, интернет и дигитален център, отдел „Краезнание”, заемна за възрастни читатели, отдел „Изкуство”, детски отдел.

Освен традиционните услуги, които читателите могат да ползват, чрез посредничеството на „Междубиблиотечно заемане на документи“, могат да им бъдат доставяни за ползване книги и документи от други библиотеки в страната и в чужбина. В Детски отдел може да се ползва безплатно образователната платформа „Уча се“. Потребителите могат да се включат в различни безплатни обучения, организирани от библиотечния екип - за придобиване на начални компютърни умения, работа със смартфони и таблети, основна финансова и комуникационна грамотност.

В празничния ден в основната сграда на библиотеката са издадени 293, а в Детски отдел – 23 карти за деца и ученици до 14 години.  

По повод първия учебен ден и новата учебна година бяха издадени 258 читателски карти на ученици.

Поздравление от кмета на Община Габрово Таня Христова по повод Деня на народните будители
1 ноември 2018
Каним ви на КИНОТЕКА!
5 ноември 2018