Габрово представи опита си в разработването на информационни платформи по време на национален форум за споделяне на добри практики на общините, наградени с Европейския етикет за иновации и добро управление.

Срещата се проведе на 27 и 28 септември в Поморие по инициатива на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Началникът на отдел „Информационни и комуникационни технологии“ инж. Павлина Христова запозна присъстващите с обновената ИТ инфраструктура на Община Габрово.

През последните четири години с усилията на експертите от отдела са разработени и внедрени няколко електронни системи, изградени на базата на свободен софтуер и безплатни компоненти. Създаден е вътрешен портал за нуждите на администрацията, електронен профил на купувача, портал за отворени данни, тикет система, портал за управление на качеството и сигурността на информацията, система за мониторинг на критични устройства и процеси, няколко ГИС приложения.

Според инж. Христова с решенията се гарантира непрекъсваемост на работния режим в администрацията, пестят се ресурси и се повишава достъпността до услугите за гражданите и бизнеса. Община Габрово може да се похвали със сигурност и стабилност на всички процеси, обезпечени от информационни и комуникационни технологии.

  

Габровското участие бе подкрепено от сдружението на старопланинските общини „Централна Стара планина“ в лицето на неговия изпълнителен директор Мариела Петрова. Тя препоръча процедурата по присъждане на Етикета за иновации да се провежда заедно с регионалните сдружения, които могат да съдействат за популяризиране и обучение сред администрациите, както и разпространение на добрите практики на общините.

В рамките на събитието бяха представени нововъведения и на други администрации. Участниците обсъждаха Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво съвместно с експерти от Съвета на Европа. В дискусиите се включиха близо 120 представители на общини от цялата страна, граждански организации, министерства и агенции, областни управители, членове на Националното сдружение на общините в България.

  

От 2007 г., когато страната ни приема да прилага Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, са реализирани четири процедури за присъждане на Етикета. В тях отличието са получили 29 общини, доказали прилагането на 12-те принципа в своята ежедневна работа. Община Габрово бе удостоена с престижната награда през 2015 и 2017 г. Призът се връчва на всеки две години на база оценка по документи, резултати от анкетно проучване сред гражданите и доклади на двама независими експерти.

„Обменът на опит между общините в прилагането на успешните практики е важен и необходим, за да имаме по-ефективни политики, насочени към силно и жизнено местно самоуправление в България. Затова и полагаме усилия да стимулираме идеите и разпространяването на утвърдените във времето работещи модели при прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. Желанието ни е общините, които я прилагат, да стават все повече.“, коментира заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. Валентин Йовев.

Представяне на Община Габрово

Габровските ученици и изследователи в търсене на отговори в Европейската нощ на учените
29 Септември 2018
47 000 луковици на лалета ще бъдат засети в Габрово
1 октомври 2018