„Община Габрово е сред петте най-добри общини-бенефициенти по Оперативна програма „Региони в растеж“. Едва ли има по-реален пример за добрата работа и координация, общите усилия на държавна и местна власт за европейската солидарност от това, което виждаме днес.“, каза в Габрово министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Той участва в откриването на обектите по проект „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“.  

На територията на парк „Колю Василев – Обов“ в четвъртък, 19 юли 2018 г., се състоя официалната церемония, на която присъстваха още габровският кмет Таня Христова, евродепутатът Андрей Новаков, народните представители Иглика Иванова-Събева и Николай Сираков, областният управител Невена Петкова, председателят на Общински съвет - Габрово Лена Георгиева, строители, проектанти, много гости и граждани.

Регионалният министър отчете, че Габрово е отличник не само по Оперативна програма „Региони в растеж“ и напомни, че основите на успешната работа са положени от вицепремиера Томислав Дончев като градоначалник и сега тя продължава чрез усилията на настоящия кмет Таня Христова.

От своя страна габровският кмет заяви, че този проект е част от дейностите, за които габровци вдъхновяват общинската администрация, заради общия стремеж градът да става по-красив, по-привлекателен и по-уютен. „Усмивките във вашите очи са най-добрата благодарност за резултатите, които постигаме заедно.“, добави кметът на Габрово и благодари на всички, ангажирани в изпълнението на обектите.

След церемонията Таня Христова и министър Николай Нанков засадиха младо дръвче явор, асистираха им Виктория и Калоян от близката детска градина „Явор“.

В рамките на две години в Габрово са реконструирани и новоизградени ключови обекти от градската инфраструктура. На емблематичния Шиваров мост вече има кръгово кръстовище, новата Източна градска улица спомага за облекчаване на трафика в центъра, а паркът на Колелото се превърна в приятна дестинация за отмора на живеещите в района.

Освен изграденото кръгово кръстовище в района на Шиваров мост са рехабилитирани тротоарните настилки, монтирано е ново улично осветление и са изместени всички съществуващи подземни комуникации.

Спирката на бул. „Априлов“ е реконструирана с уширителен „джоб“. В междублоковите пространства на булеварда – в левия участък от Централна поща до моста, са обособени кътове за отдих, подновени са тротоарите, изградени са две подпорни стени, създадени са нови паркоместа.

Стойността на строителния договор за благоустрояването на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкцията на кръстовище „Шиваров мост“ е 4 309 891,96 лв. с изпълнител Обединение „Градска среда на Габрово 2016 – 2“.

В рамките на инвестицията е изградена част от ул. „Марин Дринов“ – Източна градска улица, в два участъка. Изградени са подпорни стени, стълбища, тротоари и пътни настилки, отводнителна система. Ремонтиран е съществуващият тунел с дължина 130 метра. Монтирано е ново улично осветление, асфалтови, паважни и тротоарни настилки.

Улицата ще облекчи движението на автомобили в центъра, което ще освободи централните пешеходни зони от множеството паркирали автомобили и ще улесни затрудненото придвижване по тесните улици.

Стойността на строителния договор за изграждането на Източната градска улица е 2 593 965,12 лв. с изпълнител ДЗЗД „Градска среда – Пътстрой Габрово“.

Районът на парк „Колелото“, известен в миналото като „Обов“, вече има облик на съвременна жилищна зона. Междублоковите пространства са изцяло рехабилитирани – подменени са настилките, уличното осветление, детските кътове, озеленяването. Всички улици и тротоари по прилежащия булевард и в обхвата на кръговото кръстовище са обновени, монтирано е ново улично осветление.

Граничещата с парковото пространство улица „Аврам Гачев“ е реконструирана, обособявайки пространство, предлагащо пълноценна почивка и приятни емоции. Оформени са пешеходни и зелени зони, паркинги, детски площадки и кътове за отдих.

Стойността на строителния договор за благоустрояването на парк „Колелото“ и прилежащите квартални пространства е 3 983 002,92 лв. с изпълнител ДЗЗД „ЛИМК Габрово“.

Общата стойност на проекта е 11 138 023,59 лв., от които 3 416 131,59 лв. е приносът на Община Габрово. Разработката бе първата в страната, която получи одобрението на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. по процедурата „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“.


Тази публикация е създадена в рамките на договор BG16RFOP001-1.016-0001-C02 „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Деца от немския град Лауенбург на посещение в Габрово
20 юли 2018
EМО „Етър“ се оборудва с електромобил
23 юли 2018