Светло Възкресение Христово!


Скъпи габровци,
Нека си пожелаем да бъдем здрави, да обичаме близките си и другите около нас, да си помагаме, да съчувстваме и да се грижим за хората, които имат нужда от подкрепа.
Да живеем в хармония с християнските ценности като смирение, милосърдие, любов, прошка, почитта към родителите и семейството. Нека опазим душите си чисти от лоши мисли и постъпки.

Да помним, че с всяко наше действие даваме пример на децата си и от нашите решения днес зависи тяхното бъдеще. Запазете вярата у себе си и вярвайте в добротата на хората около вас.


Благословени Великденски празници!


Таня Христова
Кмет на община Габрово