За първи път в бюджета за 2018 г. Община Габрово предлага 110 000 лв. да бъдат вложени в поддръжката на 210 км. сервитути по общинската пътна мрежа. Дейността включва косене и премахване на дървесна и храстова растителност и ще бъде изпълнявана от Общинско предприятие „Благоустрояване“.  

Друг акцент в инвестициите, насочени към малките населени през 2018 г. са ремонтите на пътища и улици. 135 000 лева са заложени за ремонт на участъци от пътищата между Етъра и Соколски манастир, местността Узана и хотел Балканци и към село Брънеци. 100 000 лева са предвидени за ремонт на улици в селата, а 60 000 лева за обезпечаване на дребни благоустройствени дейности в тях. За ремонт на административната сграда кметското наместничество в село Гръблевци в проекта за бюджет са заделени 25 000 лв.

Зимна обстановка в община Габрово към 07,30 часа на 19.01.2018 г.
19 януари 2018
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев е в Габрово
19 януари 2018