50 000 лева за подкрепа на новородени или осиновени деца заложи Община Габрово в проекта за бюджет за 2018 г., 30 000 лева остава ресурсът за помощ на двойки с репродуктивни проблеми.

Правилникът за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Габрово тепърва ще бъде предложен за приемане от Общинския съвет.

Сред условията за получаване на помощта е предложено родителите да са навършили 18 - годишна възраст към дата на раждане на детето; родителите/осиновителите да бъдат с постоянен адрес и настоящ адрес на територията на община Габрово, като поне единия от тях да е жител на общината през последните 5 години към момента на раждане/осиновяване на детето.

За шеста поредна година, Община Габрово ще продължи и финансовата подкрепа за двойки с репродуктивни проблеми. Помощта в размер до 1000 лв. на двойка е за изследвания, манипулации, прегледи и процедури, предшестващи самата инвитро процедура, като двойките имат право да кандидатстват до три последователни години. За времето от 2013 г. бюджетът на програмата се увеличи двойно – от 15 000 лева в началото до 30 000 лв. към днешна дата. До момента в Габрово, чрез общинския бюджет подкрепа получиха общо 85 двойки, в които са родени 26 бебета.