Млади софтуерни специалисти организираха доброволческа инициатива в габровската ДГ „Дъга“. Заедно с децата изработиха от палети дивани и масички за приложна дейност, боядисаха с цветовете на дъгата входа и оградата на детската градина.

Подготвиха  електронно табло, което ще се използва за информация на родителите. Доброволците запознаха екипа от педагози с полезни за тях новости в информационните технологии.

За младите хора времето, отделено в детската градина беше полезен опит, придобиване на нови умения, предизвикателство и удовлетворението, че са били полезни за общността.