Във връзка с множеството сигнали и запитвания, постъпили в Община Габрово относно достъпа до терена с изкуствена трева в Спортен комплекс „Христо Ботев“ от страна на гражданите и футболните клубове, регистрирани на територията на общината, публикуваме, утвърдения за целта тренировъчен график за периода 23 октомври – 30 ноември 2017 г.

Съгласно графика, свободният достъп за граждани до терена с изкуствена трева в Спортен комплекс „Христо Ботев“ е всеки работен ден в часовия диапазон от 12.00 до 14.00 часа.

В часовете от 16.00 до 19.00 часа, теренът се използва безвъзмездно от лицензираните футболни клубове като Община Габрово не събира такси за платен достъп. 

В часовете от 19.00 до 21.00 часа, мъжките отбори на ФК „Янтра Габрово“ и ФК „Янтра 1919“ използват ½ от терена в комплекса напълно безплатно.

Във всички останали часове от седмицата, достъпът до терена е срещу заплащане, съгласно утвърдените такси в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово. Заплащането се прави на място на служителя на „Общински спортни имоти“. В почивните дни теренът се използва безплатно само за домакинските срещи на габровските отбори при подрастващите.

Изискването и събирането на такси за използване на терена от страна на неупълномощени за това лица е неправомерно.

Във връзка с постъпилите сигнали за нередности при използване на изкуствения терен в комплекс „Христо Ботев“, Община Габрово ще сезира компетентните органи.

Община Габрово подкрепя развитието на детско-юношеските и мъжките футболни формации и насърчава активното използване на наличната спортна база при спазването на утвърдените за това правила.