Община Габрово изпрати сигнално писмо до Общинска избирателна комисия във връзка с непремахнатите агитационни материали от частичния избор за кмет на 19 юни 2010 г. Съгласно разпоредбите на Закона за местните избори, партиите, коалициите и инициативните комитети са длъжни да отстранят предизборните си материали в тридневен срок от произвеждане на избора. Предвидената глоба за неспазване разпоредбите на закона достига до 2 000 лв.

Вече започна почистването на автобусните спирки в централната градска част, тъй като те са най-засегнати. На по-късен етап премахването на агитационните материали ще продължи и в кварталите.

Едновременно с това, служители на Общински инспекторат извършват опис на разлепените на нерегламентирани места некролози и ще издирват залепилите ги нарушители. Община Габрово разбира и уважава скръбта на хората, загубили свои близки, но напомня, че всички са длъжни да спазват местната Наредба за чистотата. За поставяне на некролози са предназначени таблата в храмовете, както и тези в близост до гробищните паркове. Глобите, които общинските инспектори ще налагат, стигат до 1 000 лева.

Обмяна на добри практики в Никелино, Италия
12 юли 2010
Резултати от интернет гласуването за лого и мото на туристическа дестинация Габрово
15 юли 2010