Преди броени дни завърши второто работно посещение на експерти от Община Габрово в град Никелино, Италия. Част от гостуването съвпадна с провеждането на стаж на трима ключови специалисти в областите управление на отпадъците и градска среда и урбанистика от Община Габрово. Срещите се провеждат по проект BG161PO001/4.2-01/2008/109 „Развитие на устойчива градска среда посредством междурегионално сътрудничество”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”. Община Габрово няма финансов ангажимент по проекта.

Проектът цели обмяната на опит и добри практики в сфери, свързани с развитието на градската среда и урбанистиката. Първата работна среща по него беше проведена през месец март, когато експерти от Община Никелино, водени от кмета Джузепе Катицоне, гостуваха в Габрово. Тогава бяха формулирани и конкретните параметри и теми на предстоящите работни срещи, както и темите на състоялия се сега работен стаж. През месец април, първо посещение в Никелино направиха и експерти от Община Габрово.

Темите на завършилите работни посещения са изключително специализирани, а сред ползите от настоящия проект са:
- придобит е изключително ценен опит в сферата на управлението на отпадъците с оглед настоящото изпълнение на проекта за техническа помощ за депото и подготовката му за последващо финансиране, както и предстоящото превръщане на депото за ТБО в регионално;
- придобит е опит за разделното събиране на отпадъците, където италианците са постигнали към момента почти 70%, организацията на събирането и извозването им, таксуването на жителите, рекламните кампании и форми на контрол;
- споделени са добри практики за изключително разнообразни обекти от градската среда, сред които: индустриална зона, изградена по европейски проект; градски площад, финансиран от община Никелино; реновирана и превърната в театър старинна сграда в центъра на Торино; изградена по всички правила на енергийната ефективност детска ясла; реновиран кралски замък на Савоите в област Венария, близо до Никелино; градски парк, изграден по европейски проект в запустяла зона на Никелино и други;
- споделен е опит в областта на културата и младежките дейности, организацията на театралните сезони и дейността на театрите като цяло;
- договорен е съвместен конкурс за рисунки на деца от 7 до 12 години и организирането на изложби на разменни начала в Габрово и Никелино.

Колоездачно състезание за купа „Буката-Одрински-Чанлиев”
8 юли 2010
Почистване на агитационни материали и некролози
13 юли 2010